PRZESĄDNE WIERZENIA

Hamująco pod tym względem działają; zdaje się także pewne przesądne wierzenia, które’ mają nieco podobieństwa do wspomnianych już zabobonów mu­rzyńskich w Afryce oraz indiańskich.’Bez względu na to, jak niemiłosiernie obchodzi się Eskimos ze swymi psami,

WEDŁUG SAGI

Według sagi grenlandzkich Eskimosów psy spełniły niegdyś misję naprawdę poważnej natury — aczkol­wiek nie była ona zbyt radosna! Dotyczyła mianowicie powstania białego człowieka. Początkowo’na świecie w ogóle istnieli tylko Eskimosi. Lecz pewnego dnia pies wziął

EMIGRANCI I ESKIMOSI

Imigranci oczywiście mieszkają w budynkach drewnianych, Eskimosi w małych, czwo­rokątnych, z torfu i kamieni sporządzonych ziemian­kach, o powierzchni 4—5 m2, w jednej jedynej izbie wysłanej derkami i futrami. Lecz w razie choroby zarówno jedni, jak

JAZDA SANIAMI

Middendorff odbył właśnie taką autentyczną jazdę saniami do Tutuchańska, gdzie miał.dokonać wierceń i pomiarów. Psy szły wśród ustawicznego pokrzyki­wania. Opieszałe ponaglano po imieniu. Potem im gro­żono, a dopiero gdy i to nie pomagało, puszczano w

DWA SZCZENIĘTA

Znały się niedawno, a przy organizowaniu ;   zaprzęgu nie dbano o to, aby dobrać zwierzęta tego samego typu. Kiedy zatrzymano się w pewnym osiedlu   ńa odpoczynek, cały zaprzęg zajął wrogą pozycję wo­bec dwu psów

STARANNA OPIEKA

Otoczono je jak najstaranniejszą opieką, gospo­dyni dzieliła’własne mleko między psiątka i swoje niemowlę.Metropolią psów eskimoskich jest nadal Kamczatka. Od najstarszych czasów odgrywają one tu nie niniejszą rolę niż w arktycznych szerokościach geograficznych. . Ich włos

RÓŻNE POMYSŁY

Najmniej wiedział Wegener, co począć z tak zwany­mi pożeraczami „pistuty’V Pistuta oznacza po gren- landzku linę do ciągnięcia. Takie psy mają ten brzydki ~ nałóg, że przegryzają postronki i liny, co zmusza nieraz do uciążliwych

KŁOPOTY W REKRUTACJI PSÓW

Ale znów po takim zabiegu z trudem tylko mogły jeść, ‚ co bardzo ujemnie wpływało’na ich wydajność i usz­czuplało ich siły.Inne kłopoty w rekrutacji psów eskimoskich miała radziecka ekspedycja, która w łatach trzydziestych wyruszyła w

NIECODZIENNY TOWAR

Za­kupiono je w obozach nomadów, parowcem przywie­ziono do Chabarowska i wreszcie’ przetransportowano pociągiem towarowym przez olbrzymie przestrzenie Związku – Radzieckiego. Wielka rzesza ciekawskich chciała ujrzeć _ ten niecodzienny „żywy towar” i ze zdumieniem słuchała wilczego

W HELIKOPTERACH NA ANTARKTYDĘ

Lecz nie tylko Arktyka, także i badania Antarktydy nie mogą się obyć bez * psów eskimoskich. Amundsen, odkrywca Bieguna Południowego, poza tym pierwszy człowiek, który swymi oczyma oglądał obydwa biegu­ny, zabrał ze sobą 110 huski

BEZ PSÓW ANI RUSZ

Na ziemi Antarktydy zbudowano dziesiątki baz, aby móc przeprowadzać długofalowe badania naukowe tego lądu. Ich wyposażenie w na- ^ rzędzia jeszcze udoskonalono. Lecz i tym razem nie rezygnuje się z psów eskimoskich. I jakkolwiek nie

PRZYJAZNE SŁOWO

Psy nie podlegają moralnym imperatywom. O tym już szczegółowo pisaliśmy. Lecz nie da się do nich’ również stosować kryteriów społecznych. Rozpieszczo­ny piesek luksusowy bywa porównywany z próżnym nierobem, natomiast czujny’pies wartowniczy z czyn­nym i twórczym