DZIWNE DZISIAJ

Dziś może nam się wydawać rzeczą dziwną, iż ten obszar, rozciągający się od 60° aż za 80° północnej szerokości geograficznej, otrzymał właśnie tak optymi­styczną nazwę. W naszym pojęciu dla kraju Eskimosów z całą pewnością nie jest znamienna * bujna flora. Po­mijając jednak już fakt, iż dziś także nie brak tam roślinności, trzeba przecież pamiętać, że klimaty mogą się zmieniać. Niewątpliwie Grenlandia za czasów Wi­kingów, przynajmniej w pobliżu wybrzeży, była, tere­nem rzeczywiście zielonym. Wielkie masy lodowe z wnętrza kraju wtedy w dużo mniejszym stopniu na­cierały w stronę krawędzi wyspy, niż to dzieje się dzi­siaj. Wyraźne pogorszenie się klimatu nastąpiło do­piero w XV i XVI stuleciu.

Cześć ! Jestem Adrian i prowadzenie tego serwisu to moja wielka pasja. Na modelarstwie i wędkarstwie znam się jak mało kto dlatego chcę dzielić się z Wami moim doświadczeniem. Zapraszam do czytania!