Kategoria: Z psem przez stulecia

NIEZWYKLE WIELKIE PSY

Z początku mnisi wykonywali wszelką swą miłosier­ną dla bliźnich pracę — sami. Aż do pierwszej połowy XVII wieku żaden dokument dotyczący schroniska nie zawiera jakiejkolwiek wzmianki o psach. W obszer- ‚ nym opisie schroniska z

OD WILKA TYBETAŃSKIEGO DO BERNARDYNA

Szwajcarski autor, opisując oberwanie się lawiny, .w toku swych wywodów wspomina o „niezwykle wiel­kich psach” (des chiens d*une grosseur extraordinaire) ‘ wyszkolonych na przewodników, a w razie niebezpie­czeństwa pełniących służbę ratowniczą. Lecz widać nie uważa,

NAJBARDZIEJ BOJOWE ISTOTY

Kiedyś, gdy zapytano. go,  ‚jaka jest siła tych zwierząt, bez wahania uznał dogi źa najbardziej bojowe istoty, jakie kiedykolwiek widział. ; .Trzymały one .w szachu wszystkie inne zwierzęta : -uczestniczące w pokazie, aczkolwiek były zarazem zu­pełnie

MOLOSYJCZYK

Od nazwy Molossis pochodzi nazwa molosyjczyk, którą nadawano kupowanym tu psom, potomkom wilka tybetańskiego. Jak wyglądały owe molosyjczyki, mamy tylko skąpe wiadomości. Najlepiej chyba informują nas o ich eksterierze wizerunki wytłoczone ha lampkach- glinia­nych. Wykopano

BEZPOŚREDNIO OD PRZODKA

Sła­wetne Cave canem, wypisane’na drzwiach i progach ich domostw, mające ostrzegać przed leżącym w ukry­ciu czujnym i złym psem domowym,, odnosiło się najwidoczniej właśnie do molosyjczyka. Popisywał się on także na arenach. Kiedy Rzymianie przekroczyli

PRZEBIEG ROZWOJU

Jego rozwój miałby więc następujący przebieg: na samym początku .był wilk tybetański, z niego wywodzi się dog tybetański, a dalej — dog asyryjski. Ten zaś jest  przodkiem starożytnego molosyjczyka, z którego po­wstał bernardyn, a wraz z

PSI TOWARZYSZE

Niezależnie od tego wy­chodziły również samodzielnie na poszukiwania. Za­zwyczaj miały,-wtedy zawieszony, u szyi koszyczek zę środkami żywnościowymi i wzmacniającymi, a na grzbiecie ciepły koc. Znalazłszy w śniegu zagrzebanego nieszczęśliwca, próbowały go wyswobodzić. Ich sukcesy wynikały

SZKOŁA DLA PSICH PRZEWODNIKÓW OCIEMNIAŁYCH

Przeciwieństwem bernardyna, który służy jako opie­kun zabłąkanym oraz. wydobywa zasypanych, , jest pies — przewodnik ślepców. Znali; go już starożytni ..Rzymianie i Grecy. Na,pewnym malowidle ściennym, odkrytym w Herculaneum, miejscowością która po­dzieliła kiedyś los Pompei;

NAJLEPSZY WIEK DO SZKOLENIA PSÓW

Dopiero lata wojenne, podczas których tylu ludzi. zostało rannych w oczy, skłoniły do specjalizowania psów do służby prowadze­nia ociemniałych. Pierwszy taki zakład w Niemczech powstał w Oldenburgu.Najlepszym wiekiem do szkolenia psów na takich przewodników jest rok

ZMYSŁ ORIENTACYJNY

Jeśli bowiem zwierzę przejdzie obok takiej skrzynki, nie zwróciwszy na nią uwagi, zaczyna’działać specjalna instalacja, która „otwiera” pod nim ziemię, a z góry spada nań poduszka. Prze­rażony pies uskakuje w bok — i stopniowo zaczyna

W KOŃCOWEJ FAZIE

W końcowej fazie swej edukacji musi wobec egzami- Batorów wśród największego ruchu przeprowadzić śle­pego przez ulice. Wielokrotnie dyskutowano nad tym, która rasa psów nadaje się najlepiej do szkolenia na.takich przewodni­ków. Często słyszało się zdanie, iż

GDY ODKRYTO GRENLANDIĘ

Pierwsze wiadomości o psie eskimoskim pochodzą chyba sprzed tysiąca lat. W ostatniej ćwierci X; stu­lecia żył w okolicy Stavanger w Norwegii chłopski syn, nazywany Erykiem Czerwonym. Był bitny i posiadał władczy charakter. Z powodu dokonanego